Oldal kiválasztása

UN 38.3 szabvány szerinti vizsgálatra vagy tanúsítási szolgáltatásokra van szüksége akkumulátoraihoz?

Készen állunk arra, hogy az UN 38.3 legújabb verziója szerint teszteljük az akkumulátorokat.

Az UN 38.3 az Egyesült Nemzetek Szervezetének követelménye, és nyolc különböző tesztet tartalmaz.

Akkreditált akkumulátor-vizsgálati szolgáltatásokkal és vizsgálati jelentésekkel rendelkezik.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, küldje el az akkumulátor műszaki jellemzőit, és kérje árajánlatát.

Miért az UN 38.3 tesztelés?

Az Egyesült Nemzetek Szervezete közzétett dokumentumán keresztül szabályozza az akkumulátorok szállítását. Ezek egyike az UN 38.3, és a lítium-ion és nátrium-ion akkumulátorok és cellák szállításával kapcsolatos. Az UN 38.3 felsorol egy sor vizsgálatot, amelyet a szállított vagy forgalmazott akkumulátorokra kell alkalmazni. Mindezek a tesztek az akkumulátor szállítása során előforduló szélsőséges körülményeket szimulálják.

Az ENSZ 38.3. cikkéről

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szabályozza az akkumulátorok szállítását. Az ENSZ közzétette a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyve” című dokumentumot. A dokumentum 8. kiadása nyilvános, és bárki letöltheti az ENSZ hivatalos honlapjáról. Itt a letöltési link:

https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/un-manual-tests-and-criteria-rev8-2023

A Vizsgálatok és kritériumok kézikönyve tartalmazza a veszélyes áruknak az ENSZ veszélyes áruk szállításáról szóló ajánlásai, a modellszabályok, valamint a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere (GHS) szerinti fizikai veszélyt jelentő vegyi anyagok osztályozásához használandó kritériumokat, vizsgálati módszereket és eljárásokat. Ezért kiegészíti azokat a nemzeti vagy nemzetközi szabályozásokat is, amelyek a mintaszabályzatból vagy a GHS-ből származnak.

A kézikönyv 38.3. cikke a Lítiumfém, lítiumion és nátriumion akkumulátorok címet viseli.

Bemutatja a lítiumfém, lítiumion és nátriumion cellák és akkumulátorok osztályozása során követendő eljárásokat.

Az UN 38.3 előírja a felsorolt vizsgálatokat:

Teszt száma

Teszt neve

Cél és vizsgálati eljárás

T.1

Magassági szimuláció

Ez a vizsgálat alacsony nyomású körülmények között szimulálja a légszállítást. A vizsgálati cellákat és akkumulátorokat 11,6 kPa vagy annál kisebb nyomáson kell tárolni legalább hat órán keresztül környezeti hőmérsékleten (20 ± 5 °C).

T.2

Termikus teszt

Ez a vizsgálat a cellák és az akkumulátorok tömítésének épségét és a belső elektromos csatlakozásokat vizsgálja. A vizsgálatot gyors és szélsőséges hőmérsékletváltozásokkal végzik.

A vizsgálati cellákat és akkumulátorokat legalább hat órán át 72 ± 2 °C-os vizsgálati hőmérsékleten kell tárolni, majd legalább hat órán át – 40 ± 2 °C-os vizsgálati hőmérsékleten kell tárolni. A vizsgálati hőmérsékleti szélsőértékek közötti maximális időintervallum 30 perc. Ezt az eljárást addig kell ismételni, amíg összesen 10 ciklus nem teljesül, majd az összes tesztelemet és akkumulátort 24 órán át környezeti hőmérsékleten (20 ± 5 °C) kell tárolni. Nagyméretű cellák és akkumulátorok esetében a szélsőséges vizsgálati hőmérsékletnek való kitettség időtartamának legalább 12 órának kell lennie.

T.3

Rezgés

Ez a vizsgálat a szállítás közbeni rezgést szimulálja.

A cellákat és az akkumulátorokat szilárdan rögzítik a vibrációs gép platformjához anélkül, hogy a cellákat úgy torzítanák, hogy a rezgést hűen továbbítsák. A rezgésnek szinuszos hullámformának kell lennie, 7 Hz és 200 Hz közötti logaritmikus kirajzolással, majd 15 perc alatt vissza 7 Hz-re. Ezt a ciklust 12-szer kell megismételni összesen 3 órán keresztül a cella három egymásra merőleges rögzítési pozíciójának mindegyikében. A rezgés egyik irányának merőlegesnek kell lennie a csatlakozó felületre.

T.4

Sokk

Ez a teszt a cellák és akkumulátorok ellenálló képességét vizsgálja a kumulatív sokkokkal szemben.

A vizsgálati cellákat és akkumulátorokat olyan merev tartószerkezettel kell a vizsgálógéphez rögzíteni, amely minden egyes vizsgálati akkumulátor minden rögzítési felületét megtartja.

Minden egyes cellát 150 gn csúcsgyorsulású és 6 milliszekundumos impulzus időtartamú félszinuszos lökésnek kell kitenni. Alternatív megoldásként a nagy sejteket félszinuszos lökésnek lehet kitenni, amelynek csúcsgyorsulása 50 gn és az impulzus időtartama 11 milliszekundum.

T.5

Külső rövidzárlat

Ez a teszt külső rövidzárlatot szimulál.

A vizsgálandó cellát vagy akkumulátort a külső tokon mért 57 ± 4 °C-os homogén stabilizált hőmérséklet eléréséhez szükséges ideig kell melegíteni. Ez az időtartam a cella vagy akkumulátor méretétől és kialakításától függ, és ezt az időtartamot fel kell mérni és dokumentálni kell. Ha ez az értékelés nem lehetséges, az expozíciós időnek kis cellák és kis akkumulátorok esetében legalább 6 órának, nagy cellák és nagy akkumulátorok esetében pedig 12 órának kell lennie. Ezután a cellát vagy akkumulátort 57 ± 4 °C-on egy rövidzárlatnak kell kitenni, amelynek teljes külső ellenállása kisebb, mint 0,1 ohm.

T.6

Ütközés/zúzás

Ezek a tesztek a mechanikai sérüléseket szimulálják, amelyek belső rövidzárlatot eredményezhetnek.

Hatás: A vizsgálati mintacellát vagy alkatrészcellát sima, sima felületre kell helyezni. Egy 15,8 mm ± 0,1 mm átmérőjű, legalább 6 cm hosszú, 316-os típusú rozsdamentes acélból készült rudat kell a minta közepén keresztben elhelyezni, vagy a cella leghosszabb méretét, attól függően, hogy melyik a nagyobb. Egy 9,1 kg ± 0,1 kg tömeg 61 ± 2,5 cm magasságból a rúd és a minta metszéspontjánál ellenőrzött módon, közel súrlódásmentes, függőleges csúszópályán vagy csatornán kell ledobni, minimális ellenállással a leeső tömegre. A lezuhanó tömeg vezetésére használt függőleges pályának vagy csatornának a vízszintes tartófelülettől 90 fokban kell állnia.

Crush: Egy cellát vagy komponenscellát két sík felület között kell összenyomni. A zúzásnak fokozatosnak kell lennie, az első érintkezési ponton körülbelül 1,5 cm/s sebességgel. A zúzást addig kell folytatni, amíg az alábbi három lehetőség közül az elsőt el nem érjük.

T.7

Túltöltés

Ez a vizsgálat azt vizsgálja, hogy egy újratölthető akkumulátor vagy egycellás újratölthető akkumulátor mennyire képes ellenállni a túltöltésnek.

A töltési áramnak a gyártó által ajánlott maximális folyamatos töltési áram kétszeresének kell lennie. A vizsgálat minimális feszültségének a következőnek kell lennie:

(a) ha a gyártó által ajánlott töltési feszültség nem több mint 18 V, a vizsgálat minimális feszültsége az akkumulátor maximális töltési feszültségének kétszerese vagy 22 V, a kettő közül a kisebbik.

(b) ha a gyártó által ajánlott töltési feszültség több mint 18 V, a vizsgálat minimális feszültségének a maximális töltési feszültség 1,2-szeresének kell lennie.

A vizsgálatokat környezeti hőmérsékleten kell elvégezni. A vizsgálat időtartama 24 óra.

T.8

Kényszerített kisütés

Ez a vizsgálat azt vizsgálja, hogy egy primer vagy újratölthető cella mennyire képes ellenállni a kényszerített kisülésnek.

Minden egyes cellát környezeti hőmérsékleten kényszerkisütéssel kell kisütni úgy, hogy sorba kapcsolják egy 12 V-os egyenáramú tápegységgel, a gyártó által megadott maximális kisütési árammal megegyező kezdeti árammal.

A megadott kisülési áramot a megfelelő méretű és névleges ellenállású terhelésnek a vizsgálati cellával sorba kapcsolt ellenállású terheléssel kell elérni. Minden cellát olyan időtartamra (órákban) kell kényszerkisütni, amely egyenlő a névleges kapacitás és a kezdeti vizsgálati áram (amperben) hányadosával.

Hogyan válasszunk teszteket egy adott akkumulátortípushoz?

Az alábbi táblázatot az ENSZ 38.3. cikkének alkalmazási köréből származtattuk:

Akkumulátor/Cell kategória

Alkalmazandó vizsgálatok

Minden lítium cellatípus

T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 és T.8.

Minden nem újratölthető lítium akkumulátor típus, beleértve a korábban tesztelt cellákból összeállítottakat is.

T.1, T.2, T.3, T.4, és T.5

Minden újratölthető lítium akkumulátor típus, beleértve a korábban tesztelt cellákból összeállítottakat is.

T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 és T.7.

Újratölthető egycellás lítium akkumulátorok túltöltés elleni védelemmel

T.7

Egy olyan lítiumcellának, amelyet nem szállítanak külön az akkumulátortól, amelynek része, csak a következőre van szüksége

T.6 és T.8

Az akkumulátortól külön szállított lítiumcella alkatrész

T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 és T.8.

Minden nátriumion-cella típust a T.1-T.6. vizsgálatoknak kell alávetni.

T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 és T.6.

Minden újratölthető nátriumion-akkumulátor típus, beleértve a korábban tesztelt cellákból összeállítottakat is.

T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 és T.7.

Újratölthető egycellás nátrium-ion akkumulátorok túltöltés elleni védelemmel

T.7

Egy olyan nátriumion-cellának, amelyet nem szállítanak külön az akkumulátortól, amelynek része, csak a következőkre van szüksége

T.6

Az akkumulátortól külön szállított nátriumion-cella alkatrész

T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 és T.6.

Az olyan lítiumcellát, nátriumioncellát vagy akkumulátort, amely szerves részét képezi annak a berendezésnek, amelynek működtetésére szolgál, és amelyet csak a berendezésbe beépítve szállítanak, a berendezésbe beépítve az alkalmazandó vizsgálatokkal összhangban lehet vizsgálni.

UN 38.3 vizsgálatot/tanúsítást, tesztrendszer-ellátást, laboratóriumi telepítést és képzési szolgáltatásokat keres?

Ajánlatkérés / Kapcsolatfelvétel

E-mail

info@testups.com