Bir Sayfa Seçin

BM ECE Yönetmeliği 10 için Ülkeler

BM ECE, Yönetmelik 10 (Araçların elektromanyetik uyumluluk açısından onaylanmasına ilişkin yeknesak hükümler) için ülkelerin (akit taraflar) listesini yayınladı. Yönetmeliğe (R10) ve yönetmeliğin versiyonuna (R10 Rev.6) bağlı olarak ülke listesini güncelliyorlar. Listeyi son olarak 2 Mart 2023 tarihinde R10 revizyon 06’ya göre güncellemişlerdir. Listede 58 ülke ve 1 birlik (AB) yer almaktadır.

Her ülke benzersiz bir ECE R10 sembolü ile temsil edilir ve belirlenmiş bir tip onay makamına sahiptir. Örneğin, İrlanda’nın ECE R10 sembolü E24’tür ve belirlenmiş tip onay makamı NSAI’dir. Letonya’nın ECE R10 sembolü E32’dir ve belirlenmiş tip onay makamı CSDD’dir. Bazı ülkeler, sözleşme tarafı olmalarına ve ECE sembolüne sahip olmalarına rağmen belirlenmiş bir tip onay makamına sahip değildir.

ECE R10 sembolleri, benzersiz tipe özgü numaralarla birlikte ürünlerin tip onay sertifikalarında kullanılır. Tip onay sertifikaları, çoğunlukla devlet kuruluşları olan belirlenmiş tip onay makamları tarafından verilir. ECE R10 ülkelerini (sözleşme tarafları) gösteren tam liste aşağıda verilmiştir:

ECE R10 Sembolleri Sözleşme Tarafları Belirlenmiş Tip Onay Makamı(ları)
E1 Almanya

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

E2 Fransa Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire CNRV
E3 İtalya Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento
E4 Hollanda RDW
E5 İsveç Transportstyrelsen (İsveç Ulaştırma Ajansı)
E6 Belçika Service Public fédéral (SPF) Mobilité et Transports
E7 Macaristan Innovációs és Technológiai Minisztérium
E8 Çek Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı
E9 İspanya Sanayi Bakanlığı
E10 Sırbistan Karayolu Trafik Güvenliği Ajansı
E11 Birleşik Krallık Araç Belgelendirme Ajansı (VCA)
E12 Avusturya Bundesministerium für Verkehr
E13 Lüksemburg

Mobilite ve Kamu Çalışmaları Bakanlığı

Société Nationale de Certification et d’Homologation (SNCH)

E14 İsviçre OFROU
E16 Norveç Vegdirektoratet
E17 Finlandiya Finlandiya Ulaştırma ve İletişim Ajansı
E18 Danimarka Danimarka Karayolu Trafik Kurumu
E19 Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
E20 Polonya Transportowy Dozor Techniczny (TDT)
E21 Portekiz Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT)
E22 Rusya Federasyonu Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Ajansı (NAMI)
E23 Yunanistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı
E24 İrlanda İrlanda Ulusal Standartlar Kurumu (NSAI)
E25 Crotia Metroloji Devlet Ofisi Motorlu Araçların Tip Onayı için Bağımsız Servis
E26 Slovenya Slovenya Trafik Güvenliği Ajansı – Araç Departmanı
E27 Slovakya Ulaştırma ve İnşaat Bakanlığı
E28 Belarus Devlet Standardizasyon Komitesi (Gosstandart)
E29 Estonya Estonya Yol İdaresi
E30 Moldova Cumhuriyeti henüz açıklanmadı
E31 Bosna Hersek henüz açıklanmadı
E32 Letonya Karayolu Trafik Güvenliği Müdürlüğü (CSDD)
E34 Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, Yürütme Ajansı Karayolu Taşımacılığı İdaresi
E35 Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Teknik Düzenleme ve Metroloji Komitesi (CTRM)
E36 Litvanya Litvanya Ulaştırma Güvenliği İdaresi
E37 Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
E39 Azerbaycan henüz açıklanmadı
E40 Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanlığı, Metroloji Bürosu
E42 Avrupa Birliği atanmamış
E43 Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı
E45 Avustralya henüz açıklanmadı
E46 Ukrayna Altyapı Bakanlığı
E47 Güney Afrika Zorunlu Şartnameler için Ulusal Düzenleyici (NRCS)
E48 Yeni Zelanda henüz açıklanmadı
E49 Kıbrıs Karayolu Taşımacılığı Dairesi
E50 Malta Malta Rekabet ve Tüketici İşleri Kurumu
E51 Kore Cumhuriyeti henüz açıklanmadı
E52 Malezya Karayolu Taşımacılığı Dairesi (JPJ)
E53 Tayland henüz açıklanmadı
E54 Arnavutluk henüz açıklanmadı
E55 Ermenistan Ulusal Standartlar ve Metroloji Kurumu (CJSC)
E56 Karadağ henüz açıklanmadı (kod: 56/A)
E57 San Marino Autorità per l’Omologazione
E58 Tunus Agence Techique des Transports Terrestres
E60 Gürcistan henüz açıklanmadı (kod: 60/A)
E62 Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
E63 Nijerya henüz açıklanmadı (kod: 63/A)
E64 Pakistan henüz açıklanmadı (kod: 64/A)
E65 Uganda henüz açıklanmadı (kod: 65/A)

Yukarıdaki liste BM ECE Yönetmeliği 10’a taraf olan ülkeleri göstermektedir. Liste, ECE/TRANS/WP.29/343/Rev.31/Add.1 olarak adlandırılan ve ECE tarafından 2 Mart 2023 tarihinde yayınlanan resmi yayından alınmıştır. Yukarıdaki listeye en son giren ülke E65 ile Uganda’dır. 2023’teki son güncellemeden bu yana listelenmiştir.

ECE R10 Tip Onay Sertifikası Örneği

NSAI (İrlanda) tarafından verilen ECE R10 Tip Onayı sertifikasının ilk sayfasının bir kısmını görebilirsiniz. E24 İrlanda’nın ülke sembolü olduğundan, benzersiz E işareti E24 ile başlar. Belgelendirme başarıyla tamamlanırsa, ”Onay verildi” olarak gösterilir

ECE R10 ülkeleri ve ülke kodları hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. UNECE kimdir?

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), UNECE üyesi ülkelerde otomotiv sektörünü düzenleyen bir BM komisyonudur. Birleşmiş Milletler’in beş bölgesel komisyonundan biridir. UNECE’nin temel amacı pan-Avrupa ekonomik entegrasyonunu teşvik etmektir. UNECE şunları içerir Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da 56 üye devlet. Ancak, ilgili tüm Birleşmiş Milletler üyesi Devletler UNECE’nin çalışmalarına katılabilir. UNECE faaliyetlerinde 70’in üzerinde uluslararası meslek örgütü ve diğer sivil toplum kuruluşları yer almaktadır.

2. UNECE otomotivde kullanılan ürünleri nasıl düzenler?

Akit taraflar (UNECE üyesi devletler) UNECE tarafından yayınlanan anlaşmaları kabul eder. Anlaşmalardan biri otomotiv ile ilgilidir:

E/ECE/TRANS/505

1958 Anlaşması.

Anlaşmanın başlığı: Tekerlekli Araçlar, Tekerlekli Araçlara Takılabilen ve/veya Kullanılabilen Teçhizat ve Aksam ile İlgili Uyumlaştırılmış Teknik Birleşmiş Milletler Düzenlemelerinin Kabulü ve Bu Birleşmiş Milletler Düzenlemelerine Dayanılarak Verilen Onayların Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Koşullar Hakkında

3. UNECE tarafından Yönetmelik 10 dışında yayınlanan başka yönetmelikler var mı?

Evet. UNECE, tüm otomotiv yönetmeliklerini kendi altında listeler


1958 Anlaşmasına Ekler’
Sayfa. UNECE Tüzüğü 0-164 bu sayfada listelenmiştir ve Tüzük 10 bunlardan sadece biridir. Her bir yönetmelik, otomotivde kullanılan ürünün belirli gereksinimlerine veya özelliklerine odaklanmaktadır. Bazı ürünlerim birden fazla yönetmelik kapsamına girmektedir.

4. ECE R10 sembolleri her ülkede aynı mıdır?

Evet, tüm UNECE üye devletlerinde Yönetmelik 10 sertifikaları aynıdır. Örneğin, İrlanda’nın belirlenmiş tip onay otoritesi NSAI, ürününüzün tip onay sertifikasını verdiyse, ECE R10 E24 sembolüne sahip olursunuz ve bu tüm UNECE üye ülkelerinde geçerlidir. Dolayısıyla, tek bir E işareti yukarıda listelenen tüm ülkeleri (pazarları) kapsayacaktır. Herhangi bir ECE R10 üyesi ülke tarafından verilen ECE R10 sembolleri kanunen aynıdır. Ancak, piyasa veya müşteriler ürün için özel ECE R10 sembolü isteyebilir.

5. Atanmış Tip Onayı Makamları ne yapar?

Tip onay sertifikaları düzenlerler. Çoğunlukla Belirlenmiş Teknik Servis(ler)i ile işbirliği yaparak sertifika düzenlerler. Her bir tip onay makamının adı yukarıda listelenmiştir.

6. Atanmış Teknik Hizmetler ne yapar?

EMC test raporu da dahil olmak üzere tip onayı başvuru belgelerini alır, belgeleri kontrol eder ve incelerler. Başvuru sahibi (imalatçı, ihracatçı veya ithalatçı) tarafından sunulan belgeler belgelendirme için hazır olduğunda, bunları Atanmış Tip Onayı Makamına gönderir.

7. ECE R10 Tip Onay Sertifikaları yukarıda listelenmeyen ülkeler tarafından tanınıyor mu?

UNECE tüm dünyayı kapsamadığından, sertifika listede olmayan ülkeleri otomatik olarak tanımaz. Her ülke veya bölge kendi otomotiv EMC yönetmeliklerini uygulamaktadır. Bu nedenle, ülkeniz yukarıdaki listede yer almıyorsa, yerel makamınızla iletişime geçmeniz gerekir. Listede yer almayan bazı ülkeler, UN ECE yönetmeliklerini tanımaları halinde ECE R10 Tip Onayı sertifikalarını kabul edebilir.

8. Testups ne yapar?

Belirlenmiş Teknik Servisler ve yetkili test laboratuvarları ile işbirliği yapıyoruz. Üreticilere, ihracatçılara veya ithalatçılara ürünlerini (araçlar veya elektronik bileşenler, sistemler) UN ECE R10’un son versiyonuna göre sertifikalandırmaları için hizmet sunuyoruz. UN ECE Yönetmeliği Revizyon 6’ya göre hem EMC testi hem de tip onayı (E işaretleme) hizmetleri sunuyoruz.

9. Testups hangi ülke kodlarını sunuyor?

E1 (Almanya), E20 (Polonya), E32 (Letonya), E24 (İrlanda), E37 (Türkiye), E57 (San Marino) markalama hizmetleri sunuyoruz. Bu işaretlerden ve verilen tip onay sertifikalarından herhangi biri, hepsi ‘ECE R10 sözleşme tarafları’ altında olduğu için herhangi bir ECE R10 ülkesinde tanınır

ECE R10 testleri ve sertifikasyonu ile ilgileniyor musunuz?

UN ECE R10 otomotiv için bir EMC yönetmeliğidir. Yönetmelik 10 hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, ECE R10 hakkındaki tüm ayrıntıları öğrenmek için özel sayfamızı ziyaret edin.