Bir Sayfa Seçin

Her ürünün pazarlanmadan önce test edilmesi gerekir. EMC testi, Elektromanyetik Uyumluluk yönetmeliklerine tabi olan ürünler için temel testlerden biridir. EMC testinin gerekliliği, ürünün farklı aşamalarında karşılaştırılabilir. Ürünler son kullanıcılara ulaşmak için çeşitli aşamalardan geçer. Bu aşamalar altı grupta toplanabilir: Konsept, Tasarım, Prototip, Üretim Öncesi, Üretim ve Yerinde (Üretim Sonrası).

EMC testi ürünün her aşamasında gereklidir.
  1. Consept

Ürünün Konsept aşamasında, elektromanyetik uyumluluk konsept ekibinin dikkate alması gereken konulardan biri olacaktır. Tasarım aşamasına hazırlık için EMC etkileri bu aşamada listelenebilir. Bu aşama ürünün yolculuğunun ilk aşaması olduğundan, EMC sorunlarının çoğu teorik olarak ele alınabilir ve çözülebilir. Ürünün EMC testi maliyetleri bu aşamada en aza indirilebilir. Bu aşamada test maliyetleri diğer aşamalara göre minimum olacağından, EMC’yi bu aşamada düşünmek size para kazandıracaktır. Elbette bunun için biraz zaman harcamanız gerekiyor. Ancak, konsept ekibinin EMC konusunda deneyimi yoksa, bu aşama göz ardı edilir ve tasarım aşamasına geçilir. Bu durumda çok daha fazla zaman ve maliyet kaçınılmaz olacaktır.

2. Tasarım

Tasarım aşamasında laboratuvar testleri başlar. Tasarımcının bir EMC test laboratuvarı tesisi varsa, testler dahili olarak gerçekleştirilebilir. Aksi takdirde, bu hizmetin harici EMC test laboratuvarlarına yaptırılması gerekir. Bu aşamada, tasarım henüz doğrulanmadığı için akredite EMC test laboratuvarlarının kullanılması gerekli değildir. Ürünün tasarım aşamasında ön uyumluluk EMC testi yeterli olacaktır. Ön uygunluk testlerini geçtikten sonra tam uygunluk testleri tercih edilir. Bir diğer önemli nokta ise test edilen test numunelerinin sayısıdır. Tasarımın EMC standartları açısından doğrulanması için bu sayı 3 ile 10 arasında değişebilir.

3. Prototip

Tasarımınızı bir prototip ile gerçekleştirdiğinizde, ilgili test standartlarına göre test edilmesi gerekir. Bu aşamada testler yaparak tasarımınızın standartlara uygun olup olmadığını anlayacaksınız. Bazı başarısız sonuçlar alırsanız, tasarımınızı değiştirmek ve yeniden test etmek için yeni bir prototip hazırlamak için biraz zamanınız olacaktır. Bu aşama, ürün tasarımcılarının konseptlerini ve tasarımlarını doğrulamaları için çok kritiktir. Üretim öncesi birden fazla prototip test etmiş olabilirsiniz.

4. Üretim Öncesi

Üretim öncesi aşama için ürün sayısı önceki aşamalara kıyasla artırılacaktır. Elinizde birden fazla numune olacağından, test sonuçları açısından resmin tamamını anlama şansınız olacaktır. Ürün sayısı beşten fazlaysa ve tüm Pass sonuçlarını alırsanız ürününüzün onaylandığı varsayılır. Bu aşama için uyumluluk testini seçmelisiniz.

5. Üretim

6. Yerinde (Üretim Sonrası)