Bir Sayfa Seçin

RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances) AB Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan direktiflerden biridir. Bu direktif, elektrikli ve elektronik ürünlerde belirli tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlamaktadır.

RoHS direktifi Avrupa Birliği’nin resmi sayfasında yayınlanmaktadır. Direktifi buraya tıklayarak kontrol edebilirsiniz:
2011/65/EU SAYILI DIREKTIF

RoHS genellikle elektrikli ve elektronik ürünlerin CE işaretlemesi için kullanılır. Güncellenmiş ve sonuncular RoHS II ve RoHS III olarak adlandırılmıştır.

RoHS II bir “açık kapsam” direktifidir, yani 22 Temmuz 2019 itibariyle “amaçlanan en az bir işlev için elektrik akımına veya EMF’ye (Elektromanyetik Alanlar) bağımlı olan tüm elektrikli ve elektronik ürünlere uygulanacaktır.

RoHS III (AB 2015/863), her şeyi kapsayan (Kategori 11) ürünler ve dört yeni kısıtlanmış madde ekler. RoHS III için liste aşağıdaki gibidir:

Kadmiyum (%0,01)
Kurşun (%0,1)
Cıva (%0,1)
Altı değerlikli krom (%0,1)
Polibromlu bifeniller (PBB) (%0,1)
Polibromlu difenil eterler (PBDE) (%0,1)
Bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP) (%0,1)
Butil benzil ftalat (BBP) (%0,1)
Dibütil ftalat (DBP) (%0,1)
Diizobütil ftalat (DIBP) (%0,1)

Hangi elektrikli ve elektronik (EEE) ürünlerin RoHS testine veya sertifikasına ihtiyacı vardır?

Direktif kapsamında on bir EEE kategorisi bulunmaktadır

1. Büyük ev aletleri.

2. Küçük ev aletleri.

3. BT ve telekomünikasyon ekipmanları.

4. Tüketici ekipmanları.

5. Aydınlatma ekipmanı.

6. Elektrikli ve elektronik aletler.

7. Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları.

8. Tıbbi cihazlar.

9. Endüstriyel izleme ve kontrol aletleri dahil olmak üzere izleme ve kontrol aletleri.

10. Otomatik dağıtıcılar.

11. Yukarıdaki kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmeyen diğer EEE.

Her elektronik ürünün RoHS sertifikalı olması gerekiyor mu?

Hayır. Bazı ürün grupları muaf tutulmuştur. RoHS Direktifi (2011/65/EU) için geçerli değildir:

(a) özellikle askeri amaçlara yönelik silahlar, mühimmat ve savaş malzemeleri de dahil olmak üzere, Üye Devletlerin güvenliğinin temel çıkarlarının korunması için gerekli olan teçhizat;

(b) uzaya gönderilmek üzere tasarlanmış ekipman;

(c) bu Direktifin kapsamı dışında tutulan veya kapsamına girmeyen başka bir ekipman türünün bir parçası olarak özel olarak tasarlanmış ve kurulacak olan, işlevini yalnızca bu ekipmanın bir parçası olması halinde yerine getirebilen ve yalnızca aynı özel olarak tasarlanmış ekipmanla değiştirilebilen ekipman;

(d) büyük ölçekli sabit endüstriyel araçlar;

(e) büyük ölçekli sabit tesisler;

(f) tip onayı olmayan elektrikli iki tekerlekli araçlar hariç olmak üzere, insan veya mal taşıma araçları;

(g) sadece profesyonel kullanım için sağlanan karayolu dışı mobil makineler;

(h) vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar;

(i) kamu, ticari, endüstriyel ve konut uygulamaları için güneş ışığından enerji üretmek üzere tanımlanmış bir yerde kalıcı kullanım için profesyoneller tarafından tasarlanan, monte edilen ve kurulan bir sistemde kullanılması amaçlanan fotovoltaik paneller;

(j) yalnızca araştırma ve geliştirme amaçları için özel olarak tasarlanmış ve yalnızca işletmeler arası bazda kullanıma sunulan ekipman.

RoHS Belgelendirme Hizmetleri mi arıyorsunuz?

Ürününüzü ortağımız olan RoHS test laboratuvarına gönderin ve ürünlerinizi son RoHS düzenlemelerine göre sertifikalandırın. RoHS testi ve raporlaması yaklaşık 4 hafta sürecektir.