Bir Sayfa Seçin
RoHS

RoHS

RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances) AB Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan direktiflerden biridir. Bu direktif, elektrikli ve elektronik ürünlerde belirli tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlamaktadır. RoHS direktifi Avrupa...