Bir Sayfa Seçin

Birleşik Krallık AB’den ayrıldı ve Brexit sonrası geçiş dönemi bu yıl sona eriyor.

UKCA (UK Conformity Assessed) işareti, Büyük Britanya’da (İngiltere, Galler ve İskoçya) piyasaya sürülen mallar için kullanılacak yeni bir Birleşik Krallık ürün işaretidir. Daha önce CE işareti gerektiren çoğu ürünü kapsamaktadır.

UKCA işaretlemesi nasıl uygulanacak?

Üreticiler, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, ürünleri zaten CE işaretli ise veya geçerli AB standartlarının gerekliliklerini karşılıyorsa, ürünlerine UKCA İşaretini uygulamaya başlayabilirler.

Ürün halihazırda CE İşaretli değilse, CE ve/veya UKCA işaretinin ürüne uygulanabilmesi için EN standartlarına göre test yapılması gerekecektir.

Üreticiler 1 Ocak 2021’den itibaren UKCA Uygunluk Beyanı sağlayabilirler. Ancak, çoğu durumda, uygulama döneminin sonuna kadar (1 Ocak 2021 ve 1 Ocak 2022) zorunlu olmayacaktır.

Büyük Britanya’da mallar nasıl satılır?

UKCA işareti, halihazırda CE işaretine tabi olan çoğu ürün için geçerli olacaktır.

1 Ocak 2021’den itibaren karşılamanız gereken teknik gereklilikler ve uygunluğu göstermek için kullanılabilecek uygunluk değerlendirme süreçleri ve standartları çoğunlukla şu anda olduğu gibi olacaktır.

UKCA işareti 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren kullanılabilecektir. Bununla birlikte, işletmelere yeni gerekliliklere uyum sağlamaları için zaman tanımak amacıyla, çoğu durumda 1 Ocak 2022 tarihine kadar CE işaretini kullanmaya devam edebileceksiniz.

Bazı durumlarda, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Büyük Britanya’da satılan mallara yeni UKCA işaretini uygulamanız gerekecektir. Bu tarihten önce mümkün olan en kısa sürede UKCA işaretlemesini kullanmaya hazır olmanız teşvik edilmektedir.

CE işareti yalnızca Büyük Britanya’da GB ve AB kurallarının aynı kaldığı alanlar için geçerli olacaktır. AB kurallarını değiştirirse ve ürününüzü bu yeni kurallara göre CE işareti ile işaretlerseniz, 31 Aralık 2021 tarihinden önce bile Büyük Britanya’da satış yapmak için CE işaretini kullanamazsınız.

Birleşik Krallık için Uygunluk Beyanı Gereklilikleri nelerdir?

CE İşareti ve AB Uygunluk Beyanı, CE işareti Birleşik Krallık’ta artık kabul edilmeyene kadar (bu noktada tarih bilinmemektedir) hala geçerlidir.

Büyük ölçüde bir AB Uygunluk Beyanı gibi.

AB Uygunluk Beyanı ile aynı içeriğe sahiptir, ancak AB Direktiflerine atıfta bulunmaz (sadece standartları listeler).

UKCA işareti yalnızca Birleşik Krallık Pazarında kabul edilir. AB’de geçerli değildir.

İngiltere, şimdilik CE uyumluluğu için de kabul edilebilir olan standartları kullanıyor.

Birleşik Krallık ve AB Brexit geçiş ayarlamalarını yapmaya devam ettikçe tüm bilgilerin değişebileceğini lütfen unutmayın.

Daha fazla ayrıntı için Birleşik Krallık hükümeti tarafından yayınlanan bu kılavuzu inceleyin:

UKCA işaretinin 1 Ocak 2021’den itibaren kullanılması (Kılavuz)

CE işareti ile UKCA işareti arasındaki farklar nelerdir?

Her iki işaretleme de benzerdir ancak bazı farklılıklar vardır. Bu farklılıkları burada listeliyoruz:

1. Terminoloji

UKCA işaretlemesinde ‘yönetmelikler’ kelimesi kullanılırken CE işaretlemesinde yönetmelikler yerine ‘direktifler’ kullanılır. UKCA işaretlemesi belirlenmiş standartları kullanırken CE işaretlemesi ‘uyumlaştırılmış standartları’ kullanır. Teknik olarak aynıdırlar ancak ürünlerinizde hem UKCA işaretini hem de CE işaretini kullanmak istiyorsanız aşina olmanız gerekir.

2. Ülkeler

UKCA işareti Kuzey İrlanda hariç sadece Birleşik Krallık için geçerlidir. İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki anlaşma nedeniyle, Kuzey İrlanda’da CE işareti veya UKNI işareti kullanılmaktadır.

CE işareti AB ülkelerinde (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç) ve AB yönetmeliklerine uygun olarak İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkelerde geçerlidir.

3. Yönetmelikler / Yönergeler

Birleşik Krallık, AB direktifleri yerine kendi yönetmeliklerini kullanmaya başladı. Bu yönetmeliklerden üçü AB’deki eşdeğerleriyle birlikte bu tabloda gösterilmektedir:

UKCA işaretleme yönetmeliği CE işaretleme direktifi
S.I. 2016/1091 EMC Yönetmelikleri 2016 2014/30/AB EMC Direktifi
S.I. 2017/1206 Telsiz Cihazları Yönetmeliği 2017 2014/53/EU Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)
S.I. 2016/1101 Elektrikli Ekipman (Güvenlik) Yönetmelikleri 2016 2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifi (LVD)

UKCA işaretleme yönetmeliklerinin isimleri CE işaretleme direktiflerinden farklı olsa da, benzer veya aynı standartları kullanmaktadırlar. UKCA işaretlemesi kendi ‘belirlenmiş standartlarını’ kullanırken CE işaretlemesi listelenen yönetmelik/yönergenin gerekliliklerini yerine getirmek için ‘uyumlaştırılmış standartlarını’ kullanır.

4. Yetkililer

UKCA işaretlemesi için tüm yetkili merci Birleşik Krallık hükümetidir. UKCA işaretlemesi ile ilgilenen iki Birleşik Krallık hükümet ofisi bulunmaktadır: Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi ve İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı. CE işareti için, AB’nin Avrupa Komisyonu direktifleri ve uyumlaştırılmış standartları yayınlayan otoritedir. AB üyesi her ülke bu direktif ve standartları kendi ulusal mevzuatına uyarlamaktadır.

UKCA işaretlemesi için kendi kendine uygunluk beyanı uygulanabilir mi?

Evet, öz beyan listelenen düzenlemeler için geçerlidir: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri 2016, Oyuncak (Güvenlik) Yönetmelikleri 2011, Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Yönetmelikleri 2012, Tıbbi Cihazlar Yönetmelikleri 2002, Radyo Ekipmanı Yönetmelikleri 2017, Basınçlı Ekipman (Güvenlik) Yönetmelikleri 2016, Yapı Ürünleri Yönetmelikleri (Birleşik Krallık yasalarına getirilen ve değiştirilen Yönetmelik (AB) 305/2011), Gezi Tekneleri Yönetmelikleri 2017, Elektrikli Ekipman (Güvenlik) Yönetmelikleri 2016, Makine Tedariki (Güvenlik) Yönetmelikleri 2008, Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılması Amaçlanan Ekipman ve Koruyucu Sistemler Yönetmelikleri 2016 ve Kişisel Koruyucu Ekipman Yönetmelikleri (Birleşik Krallık yasalarına getirilen ve değiştirilen Yönetmelik (AB) 2016/425).
Kendi kendine beyan edilebilecek ürünlerin kapsamı
aynı listede de gösterilir.

UKCA işaretlemesi için belirlenmiş standartlar nelerdir?

Belirlenmiş standartlar, işletmelerin ürün, hizmet veya süreçlerinin UKCA işaretleme mevzuatının temel gerekliliklerine uygun olduğunu göstermek için kullanabilecekleri standart listeleridir. Belirlenen standartların başına “BS”, “EN”, “EN ISO” veya “EN IEC” eklenir. Belirlenmiş standartlar dokuz ana alan olarak gruplandırılmıştır:

1. Kimyasallar
2. Uygunluk değerlendirmesi ve yönetim sistemleri
3. İnşaat
4. Tüketicilerin ve işçilerin korunması
5. Enerji verimliliği
6. Elektrik ve elektronik mühendisliği
7. Sağlık hizmetleri mühendisliği
8. Ölçüm teknolojisi
9. Makine mühendisliği ve ulaşım araçları

Her alanın belirli belirlenmiş standartları vardır. Elektrik ve elektronik mühendisliği altında dört tür yönetmelik ve bunların belirlenmiş standartları bulunmaktadır:

İngiltere tarafından yayınlanan belirlenmiş standartlar çoğunlukla IEC, CEN, CENELEC ve ETSI standartlarına dayanmaktadır. Dolayısıyla, UKCA işaretleme yönetmeliğinin belirlenmiş standardı çoğunlukla AB Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan standartla aynıdır. Örneğin, S.I. 2016/1091 EMC Düzenlemeleri 2016 ile ilgili son yayın bildirimini kontrol ettiğinizde, EC tarafından yayınlanan EN 55032, EN 55035, EN 55014-1, EN 55014-2 ve ETSI EN 301 489-1 gibi EMC standartlarının çoğunun da bu listede yer aldığını göreceksiniz. UKCA markalaması için belirlenen son standartları takip etmek için https://www.gov.uk/guidance/designated-standards adresini düzenli olarak ziyaret etmeniz gerekmektedir.

EMC, LV, RE ve RoHS için belirlenen son standartlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

EMC Yönetmeliği için belirlenmiş standartlar (S.I. 2016/1091)

AG/Güvenlik Yönetmeliği için belirlenmiş standartlar (S.I. 2016/1101)

RE Yönetmeliği için belirlenmiş standartlar (S.I. 2017/1206)

RoHS Yönetmeliği için belirlenmiş standartlar (S.I. 2012/3032)

Ürününüzün UKCA markalaması için herhangi bir test veya belgelendirme hizmetine ihtiyacınız var mı?

Akredite partner laboratuvarlar ile EMC, Elektriksel Güvenlik, Radyo Ekipmanları, Medikal ve Otomotiv test ve belgelendirme hizmetleri sunmaktayız. Ürünlerinizi sertifikalandıralım. Ardından UKCA işaretini yapıştırın ve bunları Birleşik Krallık içinde satın.